Tipy na výlet

Botanická záhrada Kotišina

Nachádza sa na pobrežných svahoch nad obcou Kotišina, v nadmorskej výške 350-500 metrov a je neoddeliteľnou súčasťou prírodného parku Biokovo. Od Makarskej sa nachádza len 3 km a je prístupná pešo od mestečka Makarska (nad mestským trhom) po dobu asi 45 minút. Je hodnotená ako ľahká túra.

BIOKOVO (POHORIE)

Nádherné mohutné krasové horstvo sa ťahá v dĺžke 36 km a šírke 7-9 km ako skalná hradba nad Makarskou riviérou, v nadmorskej výške od 288 m (sedlo Dup- ci) po 1762 (vrch Sveti Jure).
Náhorná vysočina, široká 4 km, má všetky charakteristické krasové javy – rozsiahle škrapové polia, závrty, kamenice, priepasti, jaskyne (vrátane ľadových) a vrcholky hôr majú kopovitý tvar. Na- priek zdanlivej nedostupnosti je Biokovo veľmi dobre turisticky prístupné autom, organizovane aj autobusom, na bicykli a pre zdatnejších tiež peši.

vošac, 1422 m nm

Rozhľadňa sa nachádza v hornej časti Vošac, ktorá je prístupná miernym pe- ším chodníkom asi 20 minút od parko- vacieho miesta v prednej časti horskej chate pod Vošac alebo turistickým chodníkom z mesta Makar. V hornej časti je horská chata „Vošac“

Sv. Jure, 1 762 m nm

Najvyšší vrch pohoria Biokovo. Sv. Jure môže byť dosiahnutý po turistickej znač- ke z Makar cez Velikog Brda a Bašković cez Lokve od pobrežného strany alebo vnútrozemím strany od Milić az horného Turija.
V hornej časti Sv. Jure sa nachádza televízna veža a budova telekomunikačné- ho zariadenia, ako aj kostol sv Jura, ktorý bol postavený v roku 1968 na mies- te pôvodného kostola, ktorý bol postavený pravdepodobne bezprostredne po christianizácii a určite existovala v 12. storočí, o čom svedčí kamenná doska umiestnené nad oltárom starého zboreného kostola.
Z vrcholu Sv. Jure je panoramatický výhľad na ostrovy a do vnútrozemia a vo veľmi dobrom počasí je možné vidieť Bosniansko-Hercegovinskeé hory a sused- né Taliansko (Monte Gargano).