PREDAJNÉ MIESTA

CK KOM s.r.o. ,Košická 37, Bratislava

kom@ckkom.sk , 0908 776 055
alebo

Všetky naše zájazdy si môžete zakúpiť u našich zmluvných partnerov

CLUB Travel
Winterova 1
Piešťany

clubtravel@clubtravel.sk
0917 266484

VIA – CK
Hlavná 15
Stupava

via@viastupava.sk
0905327263

ALATOUR
M.R.Štefánika 52
Myjava

alatour.my@gmail.com
0915 841 718

Guru Travel
Ferka Urbánka 816, Púchov

budova reštuarácie Viva
info@gurutravel.sk
0902 685 577

Cepreka s.r.o. Košíkarská 2
Nové m.n.Váhom

cepreka@cepreka.sk

032 7710 416

DAGI TOUR nám. M.R.Štefánika 3512/20 Topoľčany

dagitour@dagitour.sk

0910 955 331

CALYPSO travel
M.R.Štefánika 27
Pezinok

 calypsotravel@calypsotravel.sk
0905 546373